design_head_left_top Prva Stran O podjetju Zemljevid strani Stopite v takojšen stik z nami design_head_right_top
 

Intrastat

 Novosti

design_head_left
design_head_right
design_menu_right

 Intrastat

  Maj 2014

  Deseta obletnica programa euIntrastat

  Januar 2014

  Novi šifranti

  S 1.1.2014 začne veljati nov šifrant nomenklatur, ter šifrant držav
  Povezava do novega šifranta skrajšanih nazivov kombinirane nomenklature.
  Povezava do novega šifranta držav.

  Navodila za poročevalske enote za leto 2014.
  Navodila v angleškem jeziku za poročevalske enote za leto 2014.

  Roki za poročanje podatkov za leto 2014

  Obdobje poročanja  Rok za dostavo podatkov
  Januar 2014 14.02.2014
  Februar 2014 14.03.2014
  Marec 2014 15.04.2014
  April 2014 15.05.2014
  Maj 2014 13.06.2014
  Junij 2014 15.07.2014
  Julij 2014 14.08.2014
  Avgust 2014 15.09.2014
  September 2014 15.10.2014
  Oktober 2014 14.11.2014
  November 2014 15.12.2014
  December 2015 15.01.2015

  November 2013

  Ukinitev poročanja za intrastat na papirnih obrazcih. Od 1. februarja 2014 podatkov v Intrastatu ne bo več mogoče poročati na papirnih obrazcih

  Maj 2013

  Dodana nova funkcija, dopolnjevanje podatkov preko referenčnega dokumenta. Primer vsi artikli z xxx kodo imajo državo porekla yy.

  Januar 2013

  Novi šifranti

  S 1.1.2013 začne veljati nov šifrant nomenklatur, ter šifrant držav
  Povezava do novega šifranta skrajšanih nazivov kombinirane nomenklature.
  Povezava do novega šifranta držav.

  Navodila za poročevalske enote za leto 2013.

  Roki za poročanje podatkov za leto 2013

  Obdobje poročanja  Rok za dostavo podatkov
  Januar 2013 15.02.2013
  Februar 2013 15.03.2013
  Marec 2013 15.04.2013
  April 2013 15.05.2013
  Maj 2013 14.06.2013
  Junij 2013 15.07.2013
  Julij 2013 14.08.2013
  Avgust 2013 13.09.2013
  September 2013 15.10.2013
  Oktober 2013 15.11.2013
  November 2013 13.12.2013
  December 2013 15.01.2014

  Januar 2012

  Novi šifranti

  S 1.1.2012 začne veljati nov šifrant nomenklatur.
  Povezava do novega šifranta.

  Navodila za poročevalske enote za leto 2012.

  Roki za poročanje podatkov za leto 2012

  Obdobje poročanja  Rok za dostavo podatkov
  Januar 2012 15.02.2012
  Februar 2012 15.03.2012
  Marec 2012 13.04.2012
  April 2012 15.05.2012
  Maj 2012 15.06.2012
  Junij 2012 13.07.2012
  Julij 2012 15.08.2012
  Avgust 2012 14.09.2012
  September 2012 15.10.2012
  Oktober 2012 15.11.2012
  November 2012 14.12.2012
  December 2012 15.01.2013

  Januar 2011

  Novi šifranti

  S 1.1.2011 sta dodani dve novi šifri Pogoji dobave (šifre Incoterms) in sicer s šifro DAT - Dobavljeno na terminalu, ter DAP - Dobavljeno na kraju. Ostale šifre Incoterms ostanejo nespremenjene.

  Nov je pa tudi šifrant nomenklatur.
  Povezava do novega šifranta.
  Povezava do neveljavnega šifranta.
  Povezava do seznama novih šifer.

  Navodila za poročevalske enote za leto 2011.
  Navodila za poročevalske enote za leto 2011 v angleškem jeziku.

  Roki za poročanje podatkov za leto 2011

  Obdobje poročanja  Rok za dostavo podatkov
  Januar 2011 15.02.2011
  Februar 2011 15.03.2011
  Marec 2011 15.04.2011
  April 2011 13.05.2011
  Maj 2011 15.06.2011
  Junij 2011 15.07.2011
  Julij 2011 15.08.2011
  Avgust 2011 15.09.2011
  September 2011 14.10.2011
  Oktober 2011 15.11.2011
  November 2011 15.12.2011
  December 2011 13.01.2012

  Junij 2010

  Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme

  Računalniški program EuIntrastat smo nadgradili tako, da lahko z njim poleg poročanja za Intrastat poročate tudi za okoljske dajatve:
  sem spada okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.
  Podatki, ki jih pripravite za poročanje Intrastatu, vam služijo tudi za poročanje obračuna okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme, tako da ne pride do podvajanja vnosa podatkov.
  V programu že obstaja tabela opreme, za katero je potrebno poročanje, kakor tudi faktorji za izračun.
  Če imate uvoz te opreme iz neevropskih držav ali lastno proizvodnjo, lahko te dokumente dodate v seznam dokumentov in jih ustrezno označite.

  več o tem

  Januar 2010

  Obdobje poročanja  Rok za dostavo podatkov
  Januar 2010 15.02.2010
  Februar 2010 15.03.2010
  Marec 2010 15.04.2010
  April 2010 14.05.2010
  Maj 2010 15.06.2010
  Junij 2010 15.07.2010
  Julij 2010 13.08.2010
  Avgust 2010 15.09.2010
  September 2010 15.10.2010
  Oktober 2010 15.11.2010
  November 2010 15.12.2010
  December 2010 14.01.2011

  Januar 2009

  Obdobje poročanja  Rok za dostavo podatkov
  Januar 2009 13.02.2009
  Februar 2009 13.03.2009
  Marec 2009 15.04.2009
  April 2009 15.05.2009
  Maj 2009 15.06.2009
  Junij 2009 15.07.2009
  Julij 2009 14.08.2009
  Avgust 2009 15.09.2009
  September 2009 15.10.2009
  Oktober 2009 13.11.2009
  November 2009 15.12.2009
  December 2009 15.01.2010


 • Januarja se oddaja poročilo za december 2008. Zato se uporabljajo še stare nomenklaturne številke.
 • Kot vsako leto dobite novo verzijo z novimi šifranti po 15 januarju. Nova verzija je že pripravljena.
 • Uradna stran statističnega urada Slovenije za intrastat
 • Spletišče Intrastat (spletni obrazec, nadzor nad pošiljkami podatkov)
 • Navodila za poročevalske enote 2009 (PDF)

  September 2008

 • S 1.10.2008 bo verjetno ukinjeno izmenjavanje sporočil Intrastat preko x.400 strežnikov.

  Januar 2008

 • Januarja se oddaja poročilo za december 2007. Zato se uporabljajo še stare nomenklaturne številke.
 • Kot vsako leto dobite novo verzijo z novimi šifranti po 15 januarju.

  Oktober 2004

 • Zadnja verzija 1.507
 • Popravljena napaka pri prenosu v spletni obrazec, vrsta transporta se ni prenašala.
 • Uvoz podatkov preko XML datoteke, za izdelke, za katere ni potrebno poročati v dodatni merski enoti jih program ne prenese.
 • Takojšna osvežitev postavk, če se doda nova postavka na dokument.

  september 2004

 • Neposredno vnašanje - urejanje podatkov kar na seznemu. Podoben način, kot urejanje v preglednici Excel. Zelo praktično v primerih, ko uvozite podatke iz vaše aplikacije, ki pa niso popolni. Tu dopolnite še mankajoče podatke, ali pa popravite napačne.
 • Kontrola celotnega dokumenta. Program se sprehodi čez celoten dokument in se ustavi v tisti vrstici kjer je napaka. Kaj vse preverja poglejte pod kontrole za vnosna polja.

  avgust 2004

 • Spletni obrazec, avtomatsko zazna na kateri strani se nahajate.
 • Spletni obrazec, preveri ali se nahajate na pravem spletnem naslovu.
 • Prenos v spletni obrazec, če so nastavljene velike črke v sistemu. Uporabniki, ki so imeli v sistemu nastavljene velike črke, je bilo v nekaterih primerih težko odpreti spletno stran za poročanje. Sedaj je to polje razširjeno.

  julij 2004

 • Uvoz podatkov iz drugih programov. Več formatov.
 • Hitrejše iskanje v šifrantu nomenklatur. Ustrezni šifri se lahko sedaj približujete s tipkanjem.
 • Tiskanje obrazca. Če je zelo veliko postavk, lahko izberete le tiskanje 11 in 12 strani.

  junij 2004

 • Združevanje šifer. Program združi postavke, katere imajo enake pogoje. Ista šifra nomenklature, država izvora, vrsta transporta.
 • Kontrole vnosa. Programm sprašuje le potrebne vnose. Nepotrebne zablokira. To pomeni, če je podjetje pod posebnim pragom poročanja, se avtomatsko zablokirajo polja (11-vrsta transporta, statistična vrednost). Neto masa za produkte za katere neto mase ni potrebo poročati.
 • Povezava z šifranti, avtomatsko predlaga tudi količino v dodatni ME in v kateri ME, če je to potrebno, v nasprotnem primeru vnos zablokira.

  maj 2004

 • Devizni tečaji. Dodan je šifrant deviznih tečajev. Kalkuliranje fakturne in statistične vrednosti.
 • Kontrolni izpis
 • Prag poročanja, sprašuje ali ne sprašuje po vnosnih poljih 9,11,19 glede na to ali je podjetje nad ali pod pragom poročanja. Prag je nastavljiv ločeno za prejeme in odpreme.

 Kontrole za vnosna polja

 • Polje 8 - država namena. Pri odpremi je to zadnja znana država, v katero se blago pošilja, pri prejemu pa je to država iz katere je bilo blago poslano v Slovenijo. V obeh primerih mora biti država članica EU
 • Polje 9 - Pogoji dobave. Če je podjetje pod posebnim pragom, mora biti polje prazno, drugače pa morajo šifre ustrezati pogojem dobave po INCOTERMS
 • Polje 10 - Vrsta posla. Mora biti vnešena prava šifra.
 • Polje 11 - Vrsta transporta. Če je podjetje pod posebnim pragom, mora biti polje prazno, drugače pa morajo biti vnešene pravilne šifre.
 • Polje 13 - Pravilno vnešena nomenklaturna šifra. Program preveri v šifrantu nomenklatur, če se vpisana šifra nahaja v njem.
 • Polje 14 - Država porekla. Šifra države se mora nahajati v šifrantu držav.
 • Polje 16 - Neto masa, mora biti večja od 0, razen v primeru, če za to šifro ni potrebno vnašati neto mase, mora biti vrednost 0
 • Polje 17 - Količina v dodatni merski enoti. Ali je potrebno vnašati podatke v dodatni merski enoti. Program preveri ali je zanjo potrebno vnašati količine tudi v dodatni merski enoti. Če ni potrebno preveri da je količina 0, če je potrebno mora biti količina >0
 • Polje 18 - fakturna vrednost. Vrednost mora biti >0
 • Polje 19 - Statistična vrednost. Če je podjetje pod posebnim pragom poročanja mora biti vrednost 0, drugače pa >0.

©2008 Carpe Diem d.o.o., Kranj       Izjava o varovanju zasebnosti