design_head_left_top Prva Stran O podjetju Zemljevid strani Stopite v takojšen stik z nami design_head_right_top
 

Intrastat

 Novosti

design_head_left
design_head_right
design_menu_right

 Intrastat

    Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme

  • Računalniški program EuIntrastat smo nadgradili tako, da lahko z njim poleg poročanja za Intrastat poročate tudi za okoljske dajatve: sem spada "Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme"?
    Podatki, ki jih pripravite za poročanje Intrastatu, vam služijo tudi za poročanje obračuna okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme, tako da ne gre za podvajanje podatkov. V programu že obstaja tabela opreme, za katero je potrebno poročati, kakor tudi faktorji za izračun.
    V primeru, da imate uvoz te opreme iz neevropskih držav ali lastno proizvodnjo, lahko te dokumente dodaste v seznam dokumentov in jih ustrezno označite.

Želite prejeti predračun?

Najpogostejša vprašanja v zvezi z poročanjem Obračuna okoljskih dajatev zaradi odpadne EE-Opreme

Kam je treba poslati poročilo?
Carinska uprava RS
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6 c
4270 Jesenice

Oddelek za trošarine

obdobja poročanja - roki za poročanje

Davčno obdobje

Rok za predložitev

obračuna carinskemu

organu

Plačilo okoljske

dajatve

januar, februar, marec,

april, maj in junij

20. julij

31. julij

julij, avgust, september,

oktober, november

in december

20. januar

31. januar

Do kdaj je potrebno plačati okoljsko dajatev ?
Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi polletnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Način plačila
Okoljska dajatev se plača na računa:

  • 01100-1008346267 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
  • 01100-1008346364 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.

Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve-šifra dajatve.

VPLAČILNI PODRAČUN

ŠIFRA DAJATVE

NAZIV

MODEL REFERENCE

01100-1008346267

08770

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS)

19

01100-1008346364

08788

Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS)

19

Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EE-opreme?
Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so proizvajalci in pridobitelji EE-opreme za EE-opremo, ki jo dajejo v promet v RS ali jo sami uporabijo kot končni uporabniki.
Zavezancem ni treba obračunati in plačati okoljske dajatve v primeru, ko letna količina EE-opreme, ki jo sami uporabijo kot končni uporabniki zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje kakršnekoli opreme, ki vsebuje EE-opremo, ne presega 1.500 kg.

Vir: www.carina.gov.si

©2008 Carpe Diem d.o.o., Kranj       Izjava o varovanju zasebnosti